Disclaimer – Stichting Vrijgevestigden ROMmen

Disclaimer

Deze website is met de uiterste zorg samengesteld.

Stichting Vrijgevestigden ROMmen wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle informatie die u aan ons verstrekt (suggesties, ideeën en overig), zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder ‘privacy statement’ aangaande uw persoonlijke informatie. Door Stichting Vrijgevestigden ROMmen materiaal toe te sturen, geeft u aan Stichting Vrijgevestigden ROMmen het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Stichting Vrijgevestigden ROMmen ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Stichting Vrijgevestigden ROMmen heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Vrijgevestigden ROMmen houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Klik daarvoor op de button contact. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Stichting Vrijgevestigden ROMmen vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Stichting Vrijgevestigden ROMmen, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik, volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie, als ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.