Over SVR

Over SVR

Oprichting Stichting Vrijgevestigden ROMmen
De stichting (SVR) is op 27 juli 2016 formeel opgericht. Dit is een initiatief van de branche zelf. De oprichtende partijen zijn NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). De stichting heeft een bestuur (NIP/NVvP/LVVP) en een manager a.i. benoemd.

Ontstaan SVR
De SVR is het gevolg van het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit in de GGZ, zoals oorspronkelijk in akkoorden vastgelegd met de minister. Daarbij is verbetering van kwaliteit met behulp van Benchmarking van ROM-data een concreet doel geworden. Dit is voor instellingen al langer mogelijk via de SBG (Stichting Benchmark GGZ). De directe individuele aanlevering van deze gegevens aan SBG door vrijgevestigden was echter niet mogelijk. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan goede afspraken en uiteindelijk ook aan een specifieke infrastructuur om de aanlevering van ROM-data voor alle vrijgevestigden mogelijk te maken onder de juiste voorwaarden van bescherming van privacy en pseudonimisering.

Taken en verantwoordelijkheden
De stichting zal toezien op een correcte werking en gebruik van de infrastructuur binnen de doelstellingen van benchmarken en kwaliteitsverbetering in het GGZ-veld voor vrijgevestigden.

Aanlevering van ROM-data door instellingen loopt niet via deze infrastructuur en valt dus ook niet onder Stichting Vrijgevestigden ROMmen.

Welke contracten sluit u met SVR?
Als vrijgevestigde sluit u met SVR een overeenkomst en een bewerkersovereenkomst wanneer u ROM-data wilt aanleveren aan SBG. Na registratie zijn deze contracten beschikbaar in het klantportaal van SVR.

Via bestuur@stichtingvrijgevestigdenrommen.nl kunt u contact opnemen met
het bestuur van Stichting Vrijgevestigden ROMmen.

Gesteund door beroeps- en brancheverenigingen